Konkurs Tesco dla Szkół – „Kulinarni odkrywcy”

alt

Program Tesco dla Szkół od 12 lat wspiera polskie szkoły, otwierając przed nimi możliwość poprawy swojego wyposażenia dydaktycznego oraz wspomagając nauczycieli w rozwijaniu cennych umiejętności i kompetencji wśród dzieci i młodzieży. Od pierwszej edycji (w 2002 r.) program wspomógł ponad 11 tysięcy szkół nowoczesnym sprzętem dydaktycznym i sportowym (m.in. komputery, tablice multimedialne, sprzęt sportowy) o łącznej wartości ponad 13 mln zł.

 

Jednocześnie projekt stwarza okazje do nietypowych, kreatywnych zajęć z młodzieżą oraz promuje wśród uczniów godne naśladowania postawy. Dwunasta edycja Tesco dla Szkół koncentruje się na edukacji w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci oraz Federacja Polskich Banków Żywności.

 

Celem zadania konkursowego, – czyli przygotowania krótkiego filmu, przekonującego, że gotowanie może być kreatywną i ciekawą zabawą – jest zaangażowanie uczniów do skutecznej nauki przez zabawę i rozwinięcie umiejętności przedkładania wiedzy na praktykę, jednocześnie zachęcając także nauczycieli do eksperymentów z nowymi technologiami i zwiększania kompetencji w zakresie ich obsługi. Tematyka konkursu jest odpowiedzią na wyniki raportu UNICEF, z których wynika, że 17% polskich dzieci w wieku 11-15 lat cierpi na nadwagę. Odsetek ten jest dwa razy większy niż w 2011 roku. Polska jest na ósmym miejscu na świecie wśród krajów rozwiniętych pod względem otyłości dzieci, a co najbardziej niepokojące, wskazuje najszybszy przyrost odsetka dzieci. Wiedza jednak brakuje instytucjonalnego wsparcia nauki przygotowywania posiłków mogących być podstawą zrównoważonej diety. Edukacja taka jest szczególnie istotna w sytuacji, gdy rodzice z powodu nawału obowiązków często nie mają czasu na przygotowanie zdrowych posiłków i wspólne gotowanie z dziećmi, a poprzez to przekazywanie tej umiejętności dzieciom.

 

Dzięki formule nauki przez zabawę, w ramach ekscytującego, nietypowego projektu, w atmosferze pracy w grupie i wsparcia społeczności szkolnej oraz rywalizacji o cenne nagrody, dzieci i młodzieży uczestniczący w programie Tesco dla Szkół poznają podstawy sztuki kulinarnej, związanych z gotowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny, poczynią często pierwsze kroki w kuchni, jednocześnie przyswajając w praktyce wiedzę z zakresu racjonalnego odżywiania i racjonalnego gospodarowania żywnością.

 

Formuła konkursu opiera się na pracy zespołowej całej klasy i zaangażowaniu szerokiej grupy odbiorców. Dzięki mobilizacji uczniów, nauczycieli, rodziców, społeczności i władz lokalnych we wsparcie pracy konkursowej poprzez oddawanie na nią głosów, program ma również bardzo duży wpływ na integrację szkoły ze społecznością lokalną.

 

Zadanie konkursowe oraz forma rywalizacji (głosowanie online, wymagające od uczniów i szkół zaangażowania się w promocję pracy konkursowej w internecie za pomocą nowoczesnych technologii) wpisują się w politykę rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkolą”. Ponadto nagrody konkursowe, którymi są: 10 zestawów pracowni multimedialnych oraz 16 kompletów wyposażenia nowoczesnej szkolnej sali kinowej, które urozmaicą i wzbogacą zdjęcia dydaktyczne, stanowią doskonałe uzupełninie wyposażenia każdej szkoły.

 

Organizator:

Tesco Polska

 

Data i miejsce:

Platforma internetowa, 1 września 2014 r. do 15 marca 2015 r.

 

Adresaci:

Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych i gimnazjalnych (w tym także specjalnych ośrodków wychowawczych).

 

Strona internetowa wydarzenia:

www.tescodlaszkol.pl

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa