Wspomaganie szkół w rozwoju

Wspomaganie szkół w rozwoju

3 sierpnia 2018

Komunikat w sprawie zakończenia naboru dobrych praktyk

Informujemy, że w związku z osiągnięciem zakładanej wartości wskaźnika nabór dobrych praktyk zostaje zakończony z dniem 6 sierpnia 2018 r. Tym samym anulowany zostaje nabór w terminie do 13 sierpnia br.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia.

26 czerwca 2018

Poszukujemy autorów opisów dobrych praktyk

Zapraszamy do zgłaszania dobrych praktyk w zakresie wspomagania szkół w rozwoju kluczowych kompetencji uczniów. Naszym celem jest gromadzenie i upowszechnianie przykładów skutecznych działań prowadzonych przez pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów oświaty. (więcej…)

13 marca 2018

Dialog techniczny – opracowanie narzędzi służących walidacji trenerów oświaty

Zapraszamy do udziału w dialogu technicznym związanym z opracowaniem elektronicznej wersji czterech pakietów narzędzi służących walidacji trenerów oświaty, w oparciu o gotowe materiały merytoryczne. Dialog będzie dotyczył aspektów technologicznych dotyczących tworzenia ww. narzędzi. (więcej…)

Katarzyna Leśniewska podczas spotkania
2 lutego 2018

Drugie spotkanie konsultacyjne „Kwalifikacje, walidacja, certyfikacja”

W połowie stycznia br. w Warszawie odbyło się drugie (i zarazem ostatnie o tym charakterze) spotkanie konsultacyjne „Kwalifikacje, walidacja, certyfikacja – czyli jak zapewnić jakość systemu doskonalenia nauczycieli”. Wzięło w nim udział przeszło 180 osób: pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów pracujących na rzecz pracowników systemu edukacji. (więcej…)

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa