Drugie spotkanie konsultacyjne „Kwalifikacje, walidacja, certyfikacja”

Katarzyna Leśniewska podczas spotkania
Katarzyna Leśniewska podczas spotkania

W połowie stycznia br. w Warszawie odbyło się drugie (i zarazem ostatnie o tym charakterze) spotkanie konsultacyjne „Kwalifikacje, walidacja, certyfikacja – czyli jak zapewnić jakość systemu doskonalenia nauczycieli”. Wzięło w nim udział przeszło 180 osób: pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów pracujących na rzecz pracowników systemu edukacji.

Uczestnicy spotkania byli drugą grupą konsultującą koncepcję walidacji i certyfikacji trenerów oświaty, wypracowaną w projekcie „Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych”.

Przez dwa dni – od 12 do 13 listopada – wspólnie zgłębialiśmy tematykę kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia doskonalenia nauczycieli i wspomagania pracy szkoły. Spotkanie było częścią pilotażowego wdrożenia systemu walidacji i certyfikacji kwalifikacji w systemie doskonalenia nauczycieli. Uwagi środowiska są dla nas cenną wskazówką do pracy nad modyfikacjami przygotowanej koncepcji.

Trzyosobowy zespół pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych (Piotr Bardzoł, Iwona Gmaj, Roksana Pierwieniecka) zaprezentował uczestnikom kompendium niezbędnych informacji związanych z kwalifikacjami i Krajowym System Kwalifikacji, a także przygotowaniem procesu walidacji oraz możliwością wykorzystania różnorodnych narzędzi do prowadzenia tego procesu. Dla wielu uczestników spotkania był to nowy, rozległy temat.

Następnie podzieliliśmy się informacjami dotyczącymi genezy prac Ośrodka Rozwoju Edukacji, w tym zespołu projektu „Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych”, nad systemem walidacji i certyfikacji tzw. trenerów oświaty.

Na zakończenie sesji wykładowej Małgorzata Jas ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprezentowała podstawy prawne oraz powiązania i zależności systemu akredytacji placówek i certyfikacji osób.

W pozostałej części spotkania uczestnicy, zgodnie z zadeklarowanymi w trakcie rekrutacji zainteresowaniami, pracowali w grupach warsztatowych nad opisami i narzędziami dotyczącymi walidacji jednej z czterech kwalifikacji z obszaru doskonalenia nauczycieli:

  • prowadzenie szkoleń dla pracowników systemu oświaty,
  • wspomaganie szkoły,
  • koordynowanie pracy sieci współpracy i samokształcenia dla pracowników systemu oświaty,
  • prowadzenie doradztwa dla pracowników systemu oświaty.

Podczas spotkania każdy z uczestników miał okazję przejścia próbki autowalidacji jednej z ww. kwalifikacji. Na podstawie tych próbek oraz informacji zwrotnych zebranych od uczestników obu spotkań przygotowane zostaną rekomendacje do działań systemowych prowadzonych przez MEN. Posłużą one przygotowaniu standardów w zakresie kwalifikacji i kompetencji wymaganych od pracowników systemu wspomagania i doskonalenia nauczycieli.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za dwa dni intensywnej pracy. Mamy nadzieję, że to spotkanie ułatwi przygotowania do ewentualnego przejścia przez realny proces walidacji w przyszłości.

W bieżącym roku planujemy kolejne działania, o których będziemy Państwa informować. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych walidacją kwalifikacji do śledzenia informacji pojawiających się na stronie internetowej i platformie doskonaleniewsieci.pl

Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania
Katarzyna Leśniewska podczas spotkania

Ostatnia aktualizacja: 2 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa