Dialog techniczny – opracowanie narzędzi służących walidacji trenerów oświaty

Zapraszamy do udziału w dialogu technicznym związanym z opracowaniem elektronicznej wersji czterech pakietów narzędzi służących walidacji trenerów oświaty, w oparciu o gotowe materiały merytoryczne. Dialog będzie dotyczył aspektów technologicznych dotyczących tworzenia ww. narzędzi.

Zgłoszenia prosimy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zzp@ore.edu.pl do 16 marca 2018 r. do godz.15.30.

Dialog techniczny będzie prowadzony w dniach 21–22 marca 2018 r. Szczegóły informacji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa