Motywacja i indywidualizacja w nauczaniu języka łacińskiego – szkolenie

Źródło: fotolia
Źródło: fotolia

Szanowni Państwo,

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych,  zaprasza nauczycieli konsultantów, nauczycieli metodyków, kadry zarządzające oraz nauczycieli zainteresowanych tematyką szkolenia do udziału w webinarze zatytułowanym.: Motywacja i indywidualizacja w nauczaniu języka łacińskiego. 

Podczas spotkania omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

  1. Aktualny status przedmiotu język łaciński/ język łaciński i kultura antyczna w szkole polskiej.
  2. Ocenianie kształtujące jako przykład motywowania uczniów do nauki języka łacińskiego.
  3. Indywidualizacja procesu kształcenia w kontekście nauczania języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.
  4. Dobre praktyki: sposoby realizacji treści podstawy programowej języka łacińskiego oraz języka łacińskiego i kultury antycznej na podstawie wybranych scenariuszy lekcji.

Webinar odbędzie się na platformie GOOGLE MEET w dwóch terminach:

  • 20 marca 2024 r. w godz. od 15:30 – 18:45
  • 27 marca 2024 r.  w godz. od 12:30 – 15:45.

Elektroniczny formularz rejestracji

Ostatnia aktualizacja: 14 marca 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa