Warsztaty p.n.: Letnia Akademia (Summer Academy) – edukacja językowa w Europie

W dniach 3–7 lipca b.r. w Europejskim Centrum Języków Nowożytnych (ECML) w Grazu, odbyły się warsztaty pn: Summer Academy, które w całości poświęcone były edukacji językowej. ECML jest instytucją, której misją jest podnoszenie jakości i wspieranie innowacyjności w nauczaniu i uczeniu się języków zgodnie z językową i kulturową różnorodnością.

Głównym celem spotkania było przedstawienie i omówienie obecnych trendów i koncepcji w dydaktyce, które wspomagają doskonalenie rozwoju zawodowego nauczycieli języków obcych w sposób zorientowany na złożone potrzeby językowe współczesnych uczniów.

Program warsztatów przygotowano z uwzględnieniem najnowocześniejszych osiągnięć w edukacji językowej. Tematykę przedstawili i moderowali doświadczeni nauczyciele i eksperci o międzynarodowej renomie, co dało uczestnikom możliwość wymiany wiedzy specjalistycznej z całej Europy i refleksji dotyczącej sposobów kształcenia nauczycieli z perspektywy ponadnarodowej.

W warsztatach wzięło udział 29 osób z 27 krajów. Uczestnicy reprezentowali różne środowiska edukacyjne, m.in: ministerstwa ds. edukacji, centra językowe, uczelnie wyższe oraz placówki edukacyjne zajmujące się doskonaleniem zawodowym nauczycieli. 

Wśród obszarów tematycznych znalazły się m.in.:

  • edukacja językowa w kontekście różnojęzyczności i zmian we współczesnym świecie
  • wartości, kompetencje i tożsamości w edukacji językowej
  • rola i rozwijanie kompetencji w zakresie różnojęzyczności i wielokulturowości
  • tworzenie środowiska sprzyjającego nauce języków
  • zmieniająca się rola nauczyciela i nowe zadania edukatorów 
  • sztuczna inteligencja – zagrożenia i korzyści

Warsztaty były okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z nauczaniem języków, rolą i zadaniami edukatorów zaangażowanych w proces doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także do zaplanowania wspólnych zadań w ramach współpracy uczestników warsztatów, także po ich zakończeniu.

Elżbieta Witkowska – uczestniczka Summer Academy 2023

Ostatnia aktualizacja: 18 lipca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa