Warsztaty pn: Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się języków obcych (Use of ICT in support of language teaching and learning)

Zdjęcie grupowe uczestników wraz z trenerami TIK
Zdjęcie grupowe uczestników wraz z trenerami TIK

W ramach współpracy ORE z Europejskim Centrum Języków Nowożytnych w Grazu w dniach 23-24 maja 2023 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyły się warsztaty poświęcone wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w nauczaniu i uczeniu się języków obcych. Uczestnikami spotkania byli edukatorzy związani z edukacją językową: nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz nauczyciele języka angielskiego.

Warsztaty prowadził trzyosobowy zespół ekspertów ECML: Pauline Ernest, Jackie Robbins and Joseph Hopkins, którzy gościli w naszym Ośrodku już po raz drugi.

Głównym celem spotkania była refleksja nad tym  jak mądrze i efektywnie korzystać z nowoczesnych technologii w procesie uczenia się i nauczania.  W części praktycznej spotkania uczestnicy, wspierani przez ekspertów ECML przygotowywali materiały do zajęć z wykorzystaniem wybranych narzędzi ICT opisanych w repozytorium ( ICT REV ).

Uczestnicy spotkania wysoko ocenili merytoryczną wartość warsztatów, wskazując na praktyczny aspekt przedstawionych treści, materiałów dydaktycznych oraz narzędzi. Podkreślano jednocześnie chęć wdrażania we własnej pracy dydaktycznej rozwiązań zaproponowanych przez trenerów oraz tych wypracowanych wspólnie w trakcie warsztatów. Wartością dodaną była również możliwość dzielenia się doświadczeniem i dobrą praktyką.

Ostatnia aktualizacja: 9 czerwca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa