Warsztaty pn: Nauczanie na rzecz międzyprzedmiotowego uczenia się – Centrum Szkoleniowe ORE, Sulejówek, 5-6 czerwca, 2023

Zdjęcie grupowe uczestników wraz z trenerkam 5-6.06i
Zdjęcie grupowe uczestników wraz z trenerkam 5-6.06i

Warsztaty organizowane we współpracy  Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych (ECML) z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie są zawsze doskonałą okazją dla uczestników do poszerzenia wiedzy i doskonalenia warsztatu pracy. Szkolenie A Pluriliteracies Approach to Teaching for Learning prowadziły dwie ekspertki ECML: dr Susanne Staschen-Dielmann  and Dunja Chamberlain, które zadbały o perfekcyjne przygotowanie materiałów dedykowanych do potrzeb uczestników spotkania.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk związanych z edukacją: doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci oraz nauczyciele języka obcego oraz przedmiotów niejęzykowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Sesje zostały zaplanowane tak, aby umożliwić jak najpełniejsze zapoznanie się z wiedzą na temat integracji  edukacji przedmiotowej i językowej, zgodnie z potrzebami uczniów, jak również zaplanowano przestrzeń na dzielenie się doświadczeniem i dobrą praktyką. Ekspertki, przygotowały dla uczestników materiały, które wykorzystywane były w trakcje wykonywania ćwiczeń, ale będą również pomocne w przygotowywaniu materiałów na własne lekcje. Eksperci zaprezentowali tematykę w sposób przystępny, łącząc materiały  teoretyczne z treściami praktycznymi. Uczestnicy mieli okazję pracować w grupach, dzielić się swoimi doświadczeniami i dobrą praktyką oraz poznać techniki i strategie pracy wspomagające nauczania treści przedmiotowych poprzez język angielski.

Dzięki doświadczeniu ekspertek, uczestnicy poczuli się zainspirowani nowymi pomysłami i zachęceni do wdrażania ich we własnym nauczaniu.

Logo partnerów

Ostatnia aktualizacja: 9 czerwca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa