Jak poprawnie przygotować wniosek grantowy?

na stoliku stoją dwa otwarte laptopy, a przy nich uchwycone są dłonie dwóch ludzi
Źródło: stock.adobe.com
na stoliku stoją dwa otwarte laptopy, a przy nich uchwycone są dłonie dwóch ludziŹródło: stock.adobe.com

Otwarty konkurs na granty w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” – Faza 3

Zapraszamy instytucje zainteresowane otrzymaniem dofinansowania w otwartym konkursie grantowym w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” na spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które odbędzie się 9 lutego 2023 r. o godz. 10:00.

Podczas spotkania opowiemy o zasadach naboru i sposobie przygotowania wniosku grantowego, odniesiemy się do kryteriów oceny wniosków: formalnych, merytorycznych i premiujących.  Spotkanie zakończy sesja pytań.

Elektroniczny formularz rejestracji

Link do spotkania zostanie przesłany w przeddzień wydarzenia na wskazany przy zapisie adres mailowy.

Przypominamy najistotniejsze informacje o otwartym konkursie grantowym:

  • o granty będą mogły ubiegać się zarówno organy prowadzące publiczne jak i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli (PDN) i biblioteki pedagogiczne (BP), ich filie oraz oddziały zamiejscowe, a także te instytucje, które realizowały przedsięwzięcie w ramach 1  lub 2 Fazy konkursu;
  • maksymalna kwota dofinansowania dla 1 grantu na działania szkoleniowe i doradcze dla nauczycieli i kadry to 176 000 PLN; 
  • maksymalna kwota dofinansowania dla 1 grantu na zakup sprzętu to 19 900 PLN;
  • realizacja przedsięwzięć grantowych będzie możliwa maksymalnie do 30 czerwca 2023 r.
  • Termin naboru wniosków do 27.02.2023 poprzez generator wniosków

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu i procedury niezbędne do złożenia wniosku grantowego dostępne są na stronie projektu, w zakładce Konkurs grantowy/ Faza III/ Dokumentacja(otwórz w nowym oknie)

Otwarty Konkurs Grantowy prowadzony jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Informatycznym Centrum Edukacji i Nauki.

Ostatnia aktualizacja: 2 lutego 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa