Zdobądź grant na edukację zdalną!

Dziś ponownie uruchamiamy nabór wniosków w otwartym konkursie grantowym.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organy prowadzące publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne.

Środki uzyskane w ramach grantu należy przeznaczyć na szkolenia dla nauczycieli, dodatkowo będzie możliwość zrealizowania działań związanych ze szkoleniem kadry placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz doposażeniem w sprzęt.

Wniosek o grant należy złożyć przez elektroniczny generator wniosków Witkac.pl 

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu i procedury niezbędne do złożenia wniosku grantowego dostępne są na stronie projektu, w zakładce dokumentacja.

 Nabór wniosków trwa w sposób ciągły od 25.01.2023  do 27.02.2023 do godziny 23:59 lub do wyczerpania alokacji na konkurs grantowy.

 Do rozdysponowania przeznaczona została kwota 17 772 325,48 na przedsięwzięcia grantowe realizowane w całej Polsce, w tym na:

  • szkolenia i doradztwo dla nauczycieli,
  • szkolenia i doradztwo dla kadry placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych,
  • doposażenie w sprzęt do realizacji kształcenia na odległość.

Ostatnia aktualizacja: 26 stycznia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa