Szkolenie w formule warsztatów „Doskonalenie kompetencji metodycznych nauczycieli szkół ponadpodstawowych z uwzględnieniem narzędzi cyfrowych”

Źródło: fotolia.com
Źródło: fotolia.com

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ORE zaprasza na szkolenie, w ramach którego będzie możliwość rozwijania kompetencji metodycznych ukierunkowanych na efektywną realizację celów kształcenia i treści nauczania ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i kierunków polityki oświatowej państwa z kompleksowym i aktywnym wykorzystaniem narzędzi TIK w pracy dydaktycznej oraz w komunikacji z nauczycielami, rodzicami i uczniami.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli konsultantów, specjalistów PDN, doradców metodycznych, nauczycieli szkół ponadpodstawowych, którzy w swojej pracy dydaktycznej zainteresowani są tematyką kompetencji cyfrowych.

Szkolenie realizowane będzie w formule on-line na platformie Google Meet i obejmować będzie cztery warsztaty w dniach 1, 5, 8 i 12 grudnia 2022 roku.

Szkolenie jest bezpłatne.

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza elektronicznego.

Rejestracja na szkolenie prowadzona jest do 25 listopada 2022 r. do godz. 12.00 lub do wyczerpania miejsc.

Szczegółowy opis i program szkolenia znajdują się w sylabusie kursu.

Ostatnia aktualizacja: 18 listopada 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa