O wsparciu kompetencji cyfrowych nauczycieli z dyrektorami placówek doskonalenia nauczycieli

Otwarta brama wjazdowa na końcu której widać biały pałacyk z czerwonym dachem.
Otwarta brama wjazdowa na końcu której widać biały pałacyk z czerwonym dachem.

Spotkanie konsultacyjno-informacyjne dla dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli, które odbywało się w dniach 17–18.10.2022 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku, stało się okazją do dyskusji nad możliwościami realizacji projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” w ośrodkach doskonalenia nauczycieli.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały główne założenia związane z projektem, możliwości realizacji oraz główne cele. Wśród uczestników wydarzenia obecni byli także dyrektorzy placówek, które realizowały projekt w fazie pierwszej lub drugiej. Ich wypowiedzi stały się podstawą do wymiany doświadczeń oraz otworzyły dyskusję nad możliwościami wsparcia szkół i placówek oświatowych w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych nauczycieli oraz możliwości, które stwarza edukacja zdalna.

Spotkanie zorganizowała kierownik Wydziału Innowacji i Rozwoju. Wystąpienie dotyczące projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” było częścią programu dedykowanego dyrektorom placówek doskonalenia nauczycieli.

Ostatnia aktualizacja: 20 października 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa