Szkolenie w formule warsztatów „Doskonalenie kompetencji metodycznych nauczycieli szkół ponadpodstawowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych”

© iamnao/Photogenica
© iamnao/Photogenica

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ORE zaprasza na szkolenie, w ramach którego będzie możliwość rozwijania kompetencji metodycznych ukierunkowanych na efektywną realizację celów kształcenia i treści nauczania ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i kierunków polityki oświatowej państwa z wykorzystaniem narzędzi TIK oraz metod kształtujących kreatywność uczniów.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli konsultantów, specjalistów PDN, doradców metodycznych, nauczycieli szkół ponadpodstawowych, którzy w swojej pracy dydaktycznej zainteresowani są tematyką kompetencji cyfrowych.

Szkolenie realizowane będzie w formule on-line na platformie Google Meet i obejmować będzie cztery warsztaty w dniach 6, 8, 9 i 13 czerwca 2022 roku.

Szkolenie jest bezpłatne.

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza elektronicznego.

Rejestracja na szkolenie prowadzona jest do dnia: 3 czerwca 2022 r. do godz. 12.00 lub do wyczerpania miejsc.

Szczegółowy opis i program szkolenia znajdują się w sylabusie kursu.

Ostatnia aktualizacja: 1 czerwca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa