O projekcie na VI Nowym Forum Bibliotek Pedagogicznych w Krakowie

W dniach 9−10 czerwca 2022 roku odbyło się VI Nowe Forum Bibliotek Pedagogicznych w Krakowie. Pomysłodawcą i organizatorem tego przedsięwzięcia jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugo Kołłątaja w Krakowie. Wydarzenie jest tradycyjnym spotkaniem bibliotek pedagogicznych z całej Polski a także przeglądem działań tych placówek, związanych z hasłem przewodnim forum.  W tym roku, ponownie w tradycyjnej formie bezpośredniego spotkania, dyskutowano temat „Książka. Stan umysłu”. W czasie dwóch dni konferencyjnych zostało zaprezentowanych wiele wystąpień, będących potwierdzeniem różnorodnych działań bibliotek pedagogicznych, które koncentrowały się wokół książki. Nie było to jednak tradycyjne postrzeganie terminu książka. Zwracano uwagę na wykorzystanie książek do prowadzenia wielopłaszczyznowych aktywności w zakresie promocji książki i czytelnictwa, biblioterapii, kontaktu z czytelnikami oraz na inne skojarzenia z książką.

Do działań zbieżnych z celami projektu można zaliczyć:

  • Wystąpienie dr Klaudyny Bociek z Warmińsko- Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie: „Student jako użytkownik biblioteki pedagogicznej – potrzeby a możliwości” skoncentrowało się na sposobach pozyskiwania studentów jako ważnych odbiorców usług bibliotecznych. Prelegentka opowiedziała o realizacji projektu promującego zbiory, który polega na kręceniu krótkich filmików poświęconych omawianiu najciekawszych artykułów z wybranych tematów. Filmy zamieszczane są na kanale biblioteki w serwisie YouTube. Zarówno sposób, jak i forma prezentacji sprzyja współczesnym wymaganiom użytkowników biblioteki i zachęca do korzystania z warsztatu informacyjno-bibliograficznego.
  • O „Kolorowym świecie emocji ukrytym w książkach” opowiedziała Maja Wilczewska z Biblioteki Pedagogicznej w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wielkopolskim. Program realizowany przez prelegentkę został nagrodzony stypendium artystycznym Prezydenta Miasta Gorzowa w roku 2019 i jest na bieżąco realizowany oraz rozbudowywany. Celem realizacji programu jest zachęcenie uczniów do ekspresji kulturalnej poprzez prezentację książek innych (pod względem edytorskim) od popularnych: książek interaktywnych, książek zaprezentowanych w teatrze kamishibai oraz książki obrazkowej edytorsko zmodyfikowanej.
  • „Bliżej książki, bliżej siebie − czyli o rodzinnym czytaniu na podstawie projektu Najmłodsi Małopolanie lubią czytanie” opowiedziały Beata Kania oraz Lidia Marzec z Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie. Najważniejszym elementem projektu jest wyjątkowa, wielofunkcyjna publikacja „Bliżej książki, bliżej siebie”. Książka jest efektem zaangażowania znanych i cenionych autorów literatury dziecięcej oraz specjalistów z dziedziny dydaktyki, psychologii, pedagogiki, neurodydaktyki, biblioterapii, bibliotekoznawstwa i nowoczesnych mediów. Bajki są też dostępne do pobrania w formie audiobooków. W warstwie elektronicznej (multimedialnej) publikacji, do której odsyłają kody QR zamieszczone w książce, znajdują się:
    − podcast autorstwa prof. Marka Kaczmarzyka – specjalisty w dziedzinie neurodydaktyki, który przybliża rolę, jaką czytanie odgrywa w psychospołecznym rozwoju dziecka;
    − nagranie Małgorzaty Swędrowskiej z Gawędą o czytaniu dzieciom, gdzie autorka porusza kwestie budowania relacji rodzinnych, które zawiązują się w czasie wspólnej lektury.

Oprawę multimedialną książki uzupełnia prezentacja oferty czytelniczej małopolskich bibliotek pedagogicznych.

Prelegenci oraz pozostali uczestnicy spotkania zwracali uwagę na dużą aktywność bibliotek pedagogicznych w środowisku edukacyjnym. Jednak podkreślali także zmniejszającą się liczbę stałych czytelników tych placówek, zmiany organizacyjne w sieci bibliotek pedagogicznych w poszczególnych województwach, zmiany w zapotrzebowaniu na różne usługi biblioteczne, jak np. korzystanie ze zasobów czytelni oraz prenumerowanych czasopism pedagogicznych. Jedną z trudności w realizacji zadań wymienianych w dyskusjach był także brak środków finansowych na realizację nowych pomysłów, adekwatnych do potrzeb obecnej generacji użytkowników bibliotek.

W drugim dniu Agnieszka Pietryka i Magdalena Brewczyńska z Ośrodka Rozwoju Edukacji przedstawiły informację dotyczącą kontynuacji projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Przedstawicielki ORE podkreśliły, że udział w projekcie jest szczególnie dedykowany bibliotekom pedagogicznym i może stać się dla nich szansą na podjęcie nowych aktywności w lokalnych środowiskach edukacyjnych. Może być również sposobem na zaplanowanie kompleksowego wsparcia dla nauczycieli w zakresie pracy zdalnej, ale także wykorzystania tych umiejętności w pracy z uczniami po powrocie do nauki w szkole. W ramach wypracowania konstruktywnych propozycji planowane jest zorganizowanie spotkania z bibliotekami uczestniczącymi w projekcie, a w dalszej kolejności − z przedstawicielami pozostałych bibliotek, które byłyby zainteresowane udziałem w kolejnej fazie projektów grantowych. Wypowiedzi przedstawicielek ORE towarzyszył cytat „Nie przeklinaj ciemności, zapal świeczkę…” /aut. Wojciech Eichelberger/.

Przedstawicielki ORE Agnieszka Pietryka i Magdalena Brewczyńska podczas wykładu na VI Forum Bibliotek Pedagogicznych w Krakowie
Baner konferencyjny z napisami - VI Nowym Forum Bibliotek Pedagogicznych w Krakowie. Książka stan umysłu. EBIB, Hejnał Oświatowy. Miesięcznik MCDN, Biblioteka w Szkole, sbp.pl

Ostatnia aktualizacja: 13 czerwca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa