Webinarium: Wsparcie integracji językowej uczniów – uchodźców z Ukrainy (Supporting the linguistic integration of young refugees from Ukraine)

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECML) Rady Europy oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji zapraszają do udziału w webinarium poświęconym tematyce integracji w klasach, do których trafiają uczniowie uchodźcy z Ukrainy.

Spotkanie kierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Poruszone zostaną kwestie dotyczące zmian w uczeniu się i nauczaniu w związku z przyjęciem nowych uczniów, przedstawione zostaną propozycje realizacji kształcenia w klasach różnorodnych językowo w zakresie tworzenia przyjaznego dla uczniów środowiska oraz adaptacji materiałów dydaktycznych.

Spotkanie odbędzie się 12 maja o godzinie 16.00 na platformie ZOOM i prowadzone będzie w języku angielskim.

Więcej informacji oraz rejestracja na webinarium.

Ostatnia aktualizacja: 27 kwietnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa