Wizyta członków Biura Radcy ds. Edukacji Ambasady Królestwa Hiszpanii w Ośrodku Rozwoju Edukacji

przy stole od lewej: Magdalena Claver-Pater − specjalistka i tłumaczka, Obdulia Taboadela Álvarez − Radczyni ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce, Virginia Ron Benoit − specjalistka ds. językowych, José Ramón Horrillo − specjalista ds. językowych; po prawej stronie: Tomasz Pitucha − wicedyrektor ORE, Elżbieta Witkowska − kierownik Wydziału Kompetencji Kluczowych ORE
przy stole od lewej: Magdalena Claver-Pater − specjalistka i tłumaczka, Obdulia Taboadela Álvarez − Radczyni ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce, Virginia Ron Benoit − specjalistka ds. językowych, José Ramón Horrillo − specjalista ds. językowych; po prawej stronie: Tomasz Pitucha − wicedyrektor ORE, Elżbieta Witkowska − kierownik Wydziału Kompetencji Kluczowych ORE

10 marca 2022 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się spotkanie z hiszpańskimi partnerami ORE, reprezentowanymi przez członków Biura Radcy ds. Edukacji Ambasady Królestwa Hiszpanii w Polsce.

Okazją do rozmów było objęcie w styczniu br. funkcji Radcy w Biurze Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce przez Obdulię Taboadelę Álvarez. Towarzyszyli jej specjaliści odpowiedzialni za edukację językową − Virginia Ron Benoit  i José Ramón Horrillo.

Strona polska reprezentowana była przez Tomasza Pituchę – wicedyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji, Elżbietę Witkowską – kierownika Wydziału Rozwoju Kompetencji Kluczowych i Annę Susek – starszą specjalistkę ds. języków romańskich.

Obdulia Taboadela Álvarez – radczyni ds. Edukacji, podziękowała za dotychczasową współpracę polsko-hiszpańską podejmowaną m.in. w celu doskonalenia umiejętności nauczycieli języka hiszpańskiego i wyraziła chęć jej kontynuowania m.in. poprzez poszukiwanie nowoczesnych form szkoleń.

Wicedyrektor ORE Tomasz Pitucha wyraził przekonanie, że współpraca na rzecz nauczycieli języka hiszpańskiego przynosi oczekiwane efekty i powinna być kontynuowana.

Dyskusja partnerów dotyczyła szkoleń, zagranicznych stypendiów doskonalących umiejętności metodyczne i językowe nauczycieli języka hiszpańskiego, a także nauczycieli pracujących w polskich  oddziałach dwujęzycznych z językiem hiszpańskim.

Jednym z ważniejszych punktów spotkania była dyskusja na temat wznowienia i rozszerzenia programu EUROPROF, podnoszącego kompetencje językowe nauczycieli z oddziałów dwujęzycznych z językiem hiszpańskim i  rozszerzenia go do poziomu C1.

przy stole od lewej: Magdalena Claver-Pater − specjalistka i tłumaczka, Obdulia Taboadela Álvarez − Radczyni ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce, Virginia Ron Benoit − specjalistka ds. językowych, José Ramón Horrillo − specjalista ds. językowych; po prawej stronie: Tomasz Pitucha − wicedyrektor ORE, Elżbieta Witkowska − kierownik Wydziału Kompetencji Kluczowych ORE
przy stole od lewej: Obdulia Taboadela Álvarez − Radczyni ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce, Virginia Ron Benoit − specjalistka ds. językowych, José Ramón Horrillo − specjalista ds. językowych
przy stole od lewej: José Ramón Horrillo − specjalista ds. językowych, Virginia Ron Benoit − specjalistka ds. językowych, Obdulia Taboadela Álvarez − Radczyni ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce, Magdalena Claver-Pater − specjalistka i tłumaczka; po prawej stronie: Tomasz Pitucha − wicedyrektor ORE, Anna Susek − starsza specjalistka ds. języków romańskich, Elżbieta Witkowska − kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Kluczowych
przy stole od lewej: José Ramón Horrillo − specjalista ds. językowych, Virginia Ron Benoit − specjalistka ds. językowych, Obdulia Taboadela Álvarez − Radczyni ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce, Magdalena Claver-Pater − specjalistka i tłumaczka

Ostatnia aktualizacja: 11 marca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa