Spotkania dla autorów materiałów edukacyjnych

Za nami trzy spotkania dla autorów materiałów edukacyjnych, które będą opracowywane w kolejnym etapie projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Spotkania odbywały się w formule online 8, 10 i 22 lutego 2022 r.

Eksperci zespołu projektowego zapoznali uczestników spotkań z pakietem dokumentów i wymagań niezbędnych do właściwego opracowywania materiałów edukacyjnych tworzonych w ramach grantu. Omówiono także najczęstsze błędy popełniane w procesie tworzenia materiałów. Była również przestrzeń do zadawania pytań.

Dziękujemy wszystkim za uczestnikom za aktywny udział w spotkaniach.

Ostatnia aktualizacja: 22 lutego 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa