Kolejne szkolenie dla liderów z funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej za nami

11 lutego odbyło się szkolenie dla kolejnych liderów, którzy dołączyli do realizacji projektu grantowego. Głównym celem spotkania było zapoznanie uczestników z podstawowymi funkcjonalnościami Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (ZPE) oraz omówienie wsparcia liderów ze strony ORE w zakresie prowadzenia szkoleń. Szkolenie prowadziła Marta Koch-Kozioł, ekspert merytoryczny oraz Oskar Bień – główny administrator ZPE. Dziękujemy za udział.

Ostatnia aktualizacja: 11 lutego 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa