Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – Częściowa lista rankingowa nr 6

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość  informuje, że zakończono ocenę wniosków złożonych w okresie odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego – FAZA 2.

Komisja Konkursowa rozpatrzyła i oceniła 7 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego na etapie oceny merytorycznej 5 uzyskało ocenę pozytywną, 1 wniosek uzyskał ocenę negatywną, natomiast na etapie oceny formalnej 1 wniosek uzyskał ocenę negatywną i nie został skierowany do oceny merytorycznej.

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa