Informacja o udzielonym dofinansowaniu w ramach konkursu dodatkowego nr 2/SCWEW2/KZ/2021/D

W ramach konkursu dodatkowego 2/SCWEW2/KZ/2021/D w projekcie „Pilotażowe wdrożenie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” (SCWEW) granty na realizację działań SCWEW zostały przyznane 7 Grantobiorcom. Łączna kwota przyznanych grantów wynosi 8 119 399,12 zł.

Lista Grantobiorców w konkursie dodatkowym:

Lp.Nazwa GrantobiorcyKwota grantu
1.Powiat Wołowski1 469 530,00
2.Powiat Węgrowski996 094,46
3.Gmina Lublin944 410,00
4.Gmina Wrocław1 426 795,30
5.Powiat Bartoszycki1 195 189,58
6.Miasto Kalisz1 288 519,78
7.Powiat Sieradzki798 860,00

Wszystkim Grantobiorcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

Ostatnia aktualizacja: 12 stycznia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa