Webinarium Język(i) edukacji szkolnej – plan działania dla placówek edukacyjnych, 21 października 2021 r.

Język jest podstawą uczenia się – biegłość w znajomości języka edukacji szkolnej jest niezbędna, aby uczeń odniósł sukces. Ale czy w placówkach edukacyjnych potrafimy zastosować właściwe podejście, identyfikując i odpowiadając na językowe potrzeby uczniów?

Jeśli chcieliby Państwo poznać korzyści płynące z wykorzystania odpowiedniego podejścia do języka edukacji szkolnej oraz zdobyć wiedzę na temat zaangażowania wszystkich zainteresowanych członków społeczności szkolnej – zapraszamy na webinarium.

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECML), w ramach swojej oferty szkoleniowej i doradztwa organizuje również warsztaty dla przedstawicieli państw członkowskich, dotyczące wdrożenia wspomnianego planu działania (on using the Roadmap, Feuille de route). Wszelkie pytania na ten temat, dotyczące 2022 r. należy kierować do przedstawiciela krajowego (national representative, représentant national).

Plan działania (Roadmap, La Feuille de route) dostępny jest online a jego obsługa jest intuicyjna. Ułatwia placówkom edukacyjnym opracowanie strategii i działań wspierających włączenie w edukację szkolną wszystkich języków obecnych w społeczności szkolnej. Wspomaga rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie znajomości języka lub języków edukacji szkolnej.

Znajdą tu Państwo narzędzie służące interaktywnej autoewaluacji, zróżnicowane materiały oraz bogatą bazę danych i dobrych praktyk, które mogą być zaadaptowane w kontekście specyficznych potrzeb danego kraju – w trakcie webinarium zobaczą Państwo takie dostosowanie treści na przykładzie Irlandii.

Webinarium adresowane jest do wszystkich pracujących w dziedzinie edukacji językowej oraz zainteresowanych tematyką języka w ramach rozwoju szkoły: nauczycieli, doskonalących nauczycieli, kadry kierowniczej szkół i pracowników administracji.

Zapisy na webinarium

Webinarium odbędzie się w języku angielskim.

 

Ostatnia aktualizacja: 21 października 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa