„Poprawa edukacji językowej w transgranicznym kształceniu zawodowym” – projekt Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie projektu otwartej do 10 listopada 2021! Ankieta skierowana jest do osób zajmujących się edukacją językową, które mieszkają i/lub pracują w regionie przygranicznym: nauczycieli, edukatorów nauczycieli, studentów, badaczy i innych osób zaangażowanych w szkolenia zawodowe. Celem ankiety jest pomoc w przygotowaniu podręcznika dla edukatorów, nauczycieli i ich uczniów zainteresowanych promowaniem nauki języków w transgranicznym kształceniu i szkoleniu zawodowym.

W regionach przygranicznych, gdzie różne języki i kultury stykają się ze sobą, uczenie się i nauczanie języków można uznać za decydujące dla stworzenia udanego transgranicznego rynku pracy. Praktyka i badania pokazują jednak, że nadal brakuje konkretnych koncepcji uczenia się i nauczania języków w kontekście kształcenia zawodowego w regionach przygranicznych. Projekt łączy wiedzę fachową z różnych regionów przygranicznych, próbując wypełnić tę lukę.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu i rozpowszechnienia go wśród pracowników i instytucji partnerskich zajmujących się edukacją językową w regionach przygranicznych. Państwa doświadczenie, wiedza i opinie będą dla nas bardzo cenne.

Ankieta jest dostępna w języku polskim

Link do ankiety „Poprawa edukacji językowej w transgranicznym kształceniu zawodowym”

Ostatnia aktualizacja: 21 października 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa