Odpowiedzi na pytania dotyczące zasad aplikowania w dodatkowym konkursie grantowym

© Ostapius/Photogenica
© Ostapius/Photogenica

30 września 2021 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli podmiotów uprawnionych do aplikowania w konkursie na utworzenie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). Uczestnicy zostali zapoznani z założeniami Modelu SCWEW, zasadami przygotowania i złożenia wniosku, a także warunkami udziału w projekcie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Odpowiedzi na pytania zadawane przez osoby biorące udział w spotkaniu będą dostępne na stronie projektu.

Zachęcamy także do zapoznania się z odpowiedziami na pytania zadawane w pierwszej edycji konkursu.

Ostatnia aktualizacja: 1 października 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa