Prawo w pracy eksperta. Zmiany w systemie awansu zawodowego nauczycieli

Publikacja przygotowana z myślą o ekspertach wchodzących w skład komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli, nauczycielach i dyrektorach szkół, a także wizytatorach, oraz pracownikach placówek doskonalenia zawodowego. Jej przedmiotem jest problematyka prawna dotycząca systemu awansu zawodowego nauczycieli.

Autorka prezentuje zapisaną w przepisach ścieżkę uzyskiwania kolejnych stopni awansu, począwszy od nauczyciela stażysty, poprzez nauczyciela kontraktowego i mianowanego, aż do statusu nauczyciela dyplomowanego. Następnie szczegółowo omawia procedurę uzyskiwania poszczególnych stopni oraz kwestie związane z nowelizowaniem postępowania. Przedstawia stan prawny obowiązujący od 2019 roku w Karcie Nauczyciela, przepisach powiązanych z problematyką i zawartych w regulacjach wykonawczych.

Ostatnia aktualizacja: 2 września 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa