Poradnik metodyczny. Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli szkół ćwiczeń w kontekście rozwijania myślenia matematycznego uczniów na II etapie edukacyjnym

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych poleca lekturę poradnika metodycznego „Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli szkół ćwiczeń w kontekście rozwijania myślenia matematycznego uczniów na II etapie edukacyjnym” autorstwa Tomasza Wójtowicza.

Publikacja stanowi ofertę dydaktyczną dla poszukujących i kreatywnych nauczycieli oraz studentów matematyki – dlatego w jej treści często pojawiają się odwołania do umiejętnego powiązania elementów wiedzy teoretycznej z praktyką szkolną oraz konkretne propozycje rozwiązań metodycznych. Autor analizuje koncepcje i teorie pedagogiczne, dokonuje subiektywnego wyboru strategii, metod, technik i form pracy z uczniami, przytaczając przykłady innowacyjnych rozwiązań. Przedstawia ponadto możliwości działania w partnerstwie ze szkołami wyższymi, kształcącymi nauczycieli matematyki poprzez wspólne inicjatywy na rzecz ciągłej modernizacji procesu edukacyjnego.

Jako że nadrzędnym zadaniem szkoły jest przygotowanie młodego pokolenia do życia w zmieniającej się rzeczywistości, celem publikacji stało się zainspirowanie matematyków do refleksji nad działaniami pedagogicznymi, które doprowadzą uczniów do przyjęcia aktywnej i twórczej postawy życiowej. Sprzyjać temu, zdaniem autora, może realizowanie postępowego programu nauczania matematyki.

Ostatnia aktualizacja: 11 sierpnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa