OCEN Olsztyn zdalnie razem! Bezpłatne materiały dla nauczycieli przedszkola i szkół

W ramach grantu przyznanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w otwartym konkursie grantowym Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli (OCEN) przygotowało bezpłatne materiały dla nauczycieli przedszkola i szkół (scenariusze warsztatów z dziećmi/uczniami, poradniki, plakaty, karty) zrealizowane w ramach projektu „OCEN Olsztyn zdalnie razem!”.

Pliki zostały pogrupowane wg  następujących kategorii:

  • dla nauczycieli przedszkola i klas 1–3;
  • dla klas 4–8 i uczniów ze szkół ponadpodstawowych;
  • materiały dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych.

Materiały można pobrać bezpłatnie ze strony projektu „OCEN Olsztyn zdalnie razem!”

Gratulujemy i zachęcamy wszystkich do korzystania.

Ostatnia aktualizacja: 27 lipca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa