Zgłoś się do opracowania przykładowych pakietów zdalnych lekcji!

Zapraszamy nauczycieli wszystkich etapów edukacji, nauczycieli akademickich, trenerów / szkoleniowców, autorów publikacji, redaktorów, recenzentów oraz wydawnictwa zajmujące się korektą do udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”:

Ostatnia aktualizacja: 22 czerwca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa