Spotkanie informacyjne dla Liderów projektu

30 kwietnia 2021 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla Liderów projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” z placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych wyłonionych w 10 rundach otwartego konkursu grantowego.

Podczas spotkania zaprezentowano moduł e-learningowy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (ZPE) oraz przedstawiono wytyczne dotyczące materiałów edukacyjnych przygotowywanych w ramach grantu.

Ostatnia aktualizacja: 19 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa