„Pandemia próbowała pokrzyżować nam plany, ale jej się nie udało – nam tak!” – relacja z spotkania dyrektorów szkół ćwiczeń

Zdalna Szkoła Ćwiczeń

20 kwietnia 2021 r. odbyło się spotkanie dyrektorów szkół ćwiczeń, które zakończyły realizację projektów konkursowych i działają teraz w okresie zachowania trwałości projektu „Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń”. Tematem przewodnim spotkania była prezentacja działań szkół oraz określenie perspektyw dalszej współpracy.

Okres pandemii zweryfikował działanie szkół ćwiczeń i postawił przed nimi wyzwanie, które polegało na przeniesieniu wielu aktywności w świat wirtualny. Niemniej dyrektorzy Szkół ćwiczeń dokonując analizy i podsumowania realizowanych projektów, zwrócili uwagę na następujące elementy, które są próbą podsumowania udziału w projekcie:

 • udział w projekcie otworzył szeroko drzwi na rozwój nauczycieli, którzy szukali pomysłu na swoje działania i pracę;
 • podmiotem działania szkoły ćwiczeń jest są przede wszystkim ludzie, a istotnym czynnikiem warunkującym powodzenie projektu jest ich zaangażowanie w działania oraz budowanie relacji;
 • dzięki udziałowi w projekcie szkoły miały dużą motywację i lepszy start w nauczanie zdalne – to co było wyzwaniem okazało się jednocześnie siłą napędową szkół;
 • podkreślane było znaczenie instytucji współpracujących, które reprezentowały różne środowiska oraz proponowały różne formy wzbogacenia i poszerzenia oferty szkół ćwiczeń, a tak naprawdę tworzyły wspólną przestrzeń edukacyjną;
 • zainteresowanie studentów odbywaniem praktyk w szkołach ćwiczeń było i jest bardzo wysokie, pomimo mniejszej liczby studentów oraz specyficznych warunków epidemicznych. Studenci dostrzegają wysoką jakość pracy szkół ćwiczeń, która jest wyznacznikiem ich wyborów miejsc odbywania praktyk;
 • rozwijanie pasji nauczycielskiej wyzwalało i rozwijało pasję uczniowska;
 • funkcjonujące sieci współpracy i samokształcenia pozwoliły na motywującą wymianę doświadczeń, ale i wsparcie w tak trudnym okresie nauki zdalnej;
 • jednym z ważnych elementów pracy szkół ćwiczeń był wzrost jakości i efektywności procesu uczenia się;
 • wprowadzane nowe metody pracy z uczniami spowodowały oprócz fascynacji samą metodą przekonanie, że można na nowo rozbudzać pasje i zainteresowania uczniów i nauczycieli;
 • podkreślone zostało także doposażenie sprzętowe i powstanie nowych lub modernizacja już istniejących pracowni przedmiotowych;
 • podczas trwania projektu odbywały się konferencje metodyczne, seminaria, szkolenia online, które miały praktyczny, nawiązujący do prowadzonych przez szkoły ćwiczeń działań;
 • szkoły ćwiczeń weszły na wyższy poziom – nastąpiło „przepoczwarzenie się w motyla”, czyli efektem projektu są nowe kompetencje nauczycieli oraz pomysły na dalszy rozwój.

I na koniec cytat: ” Pandemia próbowała pokrzyżować nam plany, ale jej się nie udało – nam tak!”

Szkoły ćwiczeń pozostające w okresie zachowania trwałości produktu:

 1. Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń

Szkoły wiodące:

 • Szkoła Podstawowa nr 53 imienia Fryderyka Chopina w Szczecinie
 • I Liceum Ogólnokształcące imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie
 • VI Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Czarnieckiego w Szczecinie
 1. Laboratorium Edukacji Przyszłości

Szkoła wiodąca:

 • XVII Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
 1. Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego

Szkoły wiodące:

 • Szkoła Podstawowa nr 7 w Toruniu
 • Zespół Szkół nr 10 w Toruniu
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Toruniu
 • Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu
 1. Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito

Szkoła wiodąca:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa Cogito w Poznaniu
 1. Opolska Szkoła Ćwiczeń – utworzenie szkoły ćwiczeń w województwie opolskim

Szkoły wiodące:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Opolu
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Opolu
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 w Opolu

Ostatnia aktualizacja: 22 kwietnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa