Konkurs grantowy trwa… co jeszcze warto wiedzieć?

© Art3d/Photogenica
© Art3d/Photogenica

W związku z naborem wniosków w konkursie grantowym w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” zakończyliśmy już proces udzielania odpowiedzi na pytania przesyłane drogą mailową na adres e-mail: scwew2@ore.edu.pl. Zgodnie z Regulaminem konkursu, pytania można było przesyłać na ww. adres do dnia 20.04.2021 r. Obecnie trwają pracę nad opracowaniem odpowiedzi na ostatnią pulę pytań dotyczących procedury konkursowej, które od Państwa otrzymaliśmy.

Informujemy, że odpowiedzi związane z pytaniami ze spotkań informacyjnych, które odbyły się w dniach 14-15.04.2021r. oraz na te, które wpłynęły do nas drogą mailową zostały opublikowane w nowej zakładce Konkurs grantowy, Pytania i odpowiedzi i są dostępne pod linkiem: Pytania dot. Konkursu Grantowego.

W pytaniach telefonicznych bardzo często pytali Państwo, jak prawidłowo wypełnić wniosek i jak nazwać nowo powstały SCWEW. Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w dokumentacji konkursowej projektu.

Szczególnie polecamy Państwu lekturę Instrukcji wypełniania wniosku oraz załączników nr 1b „Etapy działań funkcjonowania SCWEW” i 1c „Wymagane efekty SCWEW” do Regulaminu konkursu. W dokumentach tych znajduje się większość odpowiedzi na pytania, jakie do nas trafiają. W instrukcji znajduje się informacja, że w polu “gdzie powstanie” należy wpisać nazwę miejscowości, w której ma zostać utworzony SCWEW np. Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Warszawie. Natomiast w załącznikach 1b i 1c podano kluczowe efekty i działania, jakie muszą być zrealizowane w ramach przedsięwzięcia grantowego, jakim jest pilotażowe wdrożenie SCWEW.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi materiałami zamieszczonymi na stronie ORE dotyczącymi SCWEW i śledzenia na bieżąco zamieszczanych na niej informacji.

Wkrótce pojawią się kolejne informacje.

Ostatnia aktualizacja: 22 kwietnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa