Zostań autorem materiałów szkoleniowych

fot.© inesbazdar/Photogenica
fot.© inesbazdar/Photogenica

Zachęcamy ekspertów do składania ofert w zamówieniu na kompleksowe opracowanie wkładów merytorycznych do szkolenia e-learningowego dla kadr systemu oświaty „Wspieranie szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej”.

Zamówienie obejmuje opracowanie:

  • 4 materiałów szkoleniowych do 12-modułowego szkolenia e-learningowego dla kadr systemu oświaty w zakresie wspierania szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej, realizowanego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Szkolenie będzie oparte na Ramowym programie szkolenia dla kadr systemu oświaty w zakresie wspierania szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej opracowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji,
  • 5 pakietów materiałów o charakterze doradczym, dotyczących specyfiki edukacji zdalnej na poszczególnych etapach edukacyjnych oraz pracy z uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań i udziału w zamówieniu.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Ostatnia aktualizacja: 26 marca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa