Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie i jej rola w doskonaleniu nauczycieli

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

9 marca 2021 roku odbyła się pierwsza Konferencja Szkoły Ćwiczeń w Krotoszynie. Jej adresatami byli dyrektorzy szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele projektu Szkoły ćwiczeń prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza – dr hab. Kinga Kuszak, Jarosław Wujkowski – dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, a także Violetta Słupianek – dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu wraz z Ireną Dobrą – starszym wizytatorem KO w Kaliszu.

Na zaproszenie odpowiedzieli także Karol Bieniek – zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych w Warszawie oraz  Agnieszka Pietryka i Magdalena Brewczyńska  z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli również nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 8 wraz z dyrektor szkoły Katarzyną Maciejewską.

Spotkanie rozpoczął  Zastępca Burmistrza Krotoszyna Ryszard Czuszke, który powitał wszystkich zaproszonych gości oraz prelegentów konferencji podkreślając rolę szkół ćwiczeń w procesie kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz ważny aspekt współpracy wielu instytucji i środowisk na rzecz wsparcia zawodowego nauczycieli.

Dalszy przebieg konferencji obejmował:

Wprowadzenia do rozpoczynających się działań dokonał wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 Sławomir Chlebowski, który przedstawił stan realizacji projektu Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie.

Szkolenie na temat „Dlaczego Apple w edukacji” poprowadził Paweł Darmosz, który zapoznał wszystkich gości z  możliwościami iPadów Apple na lekcjach oraz możliwości poruszania się i uczenia w wirtualnej rzeczywistości. Ta technologia będzie realizowana podczas lekcji w Szkole Podstawowej nr 8.

W dalszej części spotkania dr Monika Christoph oraz dr Sonia Wawrzyniak z UAM w Poznaniu przedstawiły temat „Pedagogika – w kierunku innowacyjności i kreatywnych rozwiązań (terapie, doradztwo, przedsiębiorczość)”.

Wykład prof. UAM dr hab. Jacka Pyżalskiego  z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu dotyczył zagadnienia związanego z obecną sytuacje w szkolnictwie „O co zadbać w edukacji zdalnej?”.

Na podsumowanie konferencji Leszek Zaleśny, wicedyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ekspert w zakresie prawa oświatowego i specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą przedstawił temat „Prawo oświatowe i jego zmiany w okresie epidemii”.

Link do strony Szkoły Ćwiczeń w Krotoszynie

Ostatnia aktualizacja: 17 marca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa