Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i maturalnym – szkolenia e-learningowe dla nauczycieli, nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli, nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych na szkolenia z zakresu wdrażanych zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i  na egzaminie maturalnym. Szkolenia zostaną realizowane w terminie 22 lutego – 22 marca 2021 roku.

Szkolenia prowadzone będą w formule e-learningowej, samokształceniowej na platformie Moodle, gdzie zamieszczone zostaną  materiały szkoleniowe na temat wdrażanych zmian.

Materiały dotyczyć będą wybranych przedmiotów:

egzamin maturalny:

 1. język polski
 2. matematyka
 3. język angielski
 4. język niemiecki
 5. biologia
 6. chemia
 7. fizyka
 8. geografia
 9. historia
 10. informatyka
 11. wiedza o społeczeństwie

egzamin ósmoklasisty:

 1. język angielski
 2. język niemiecki
 3. język polski
 4. matematyka

Tematyka szkoleń:

 • wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie egzaminu maturalnego w roku 2021 w zakresie danego przedmiotu
 • analiza porównawcza
 • wdrożenie zmian w pracy z uczniem.

Szkolenia są bezpłatne.

Zapisy na szkolenie (egzamin maturalny) za pomocą formularza elektronicznego

Zapisy na szkolenie (egzamin ósmoklasisty) za pomocą formularza elektronicznego

Na platformie Moodle odbędą się również webinaria z ekspertami zgodnie z podanym harmonogramem.

Informujemy, że z powodów od nas niezależnych webinarium na temat zmian egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty, dotyczące matematyki i przewidziane na 11 marca odbędzie się w kolejny czwartek – 18 marca, w godzinach od 16:00 do 17:30.
Webinarium z dr Michałem Kobyłką, dotyczące zmian egzaminacyjnych na maturze z chemii, przewidziane na 17 marca,  zostało anulowane z powodu choroby prelegenta.

Webinaria: Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty

 • 12 marca – język angielski, Aleksandra Kodzis, godz. 17:30–19:00
 • 16 marca – język polski, Wioletta Łakoma-Sabat, godz. 17:30–19:00
 • 18 marca – matematyka, Edyta Warzecha, godz. 16:00–17:30

Webinaria: Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym

 • 15 marca – geografia, Marek Pietruszka, godz. 16:00–17:30
 • 16 marca – biologia, dr Łukasz Banasiak, godz. 16:00–17:30
 • 17 marca
  • język angielski, Mariusz Zysk, godz. 15:00–16:30
  • informatyka, Joanna Śmigielska, godz. 16:00–17:30
  • chemia, dr Michał Kobyłka, godz. 16:30–18:00 (anulowane)
 • 18 marca
  • matematyka, Piotr Ludwikowski, 16:00–17:30
  • historia, Robert Śniegocki, godz. 18:00–19:30
  • język polski, dr hab. Maciej Michalski, profesor UG 16:00–17:30
 • 19 marca – wiedza o społeczeństwie, dr hab. Piotr Załęski, 16:00–17:30

Ostatnia aktualizacja: 16 marca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa