Język edukacji szkolnej a nauka przedmiotu – Rozwijanie świadomości językowej na lekcjach przedmiotowych

Zapraszamy na drugą część szkolenia organizowanego w ramach współpracy z Europejskim Centrum Języków Nowożytnych w Grazu. Bieżąca edycja, prowadzona w trybie zdalnym skierowana jest do nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych prowadzących szkolenia doskonalenia zawodowego dotyczące nauczania dwujęzycznego oraz do nauczycieli szkół podstawowych realizujących edukację dwujęzyczną.
Szkolenie prowadzone będzie w języku angielskim – wymagana znajomość języka angielskiego – minimum poziom B2.

Na szkolenie zapraszamy także osoby, które nie uczestniczyły w pierwszej jego części.

Szkolenie odbędzie się na platformie e-learningowej MsTeams w dniu 12.02.2021 w godzinach: 13.30 -17.30

Szczegółowe informacje, program szkolenia i zapisy

Ostatnia aktualizacja: 7 stycznia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa