Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego już działa!

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock

15 grudnia 2020 r. odbyła się wirtualna Konferencja  Szkoły  Ćwiczeń  Ziemi  Kujawsko-Dobrzyńskiej  województwa  kujawsko-pomorskiego inaugurująca działanie szkoły ćwiczeń.

Konferencję otworzyło powitanie Pana Romana Gołębiewskiego, Starosty Powiatu Włocławskiego, który podkreślił znaczenie projektu dla rozwoju oświaty w regionie oraz otwarcie nowych przestrzeni dla współpracy różnych środowisk działających na rzecz ucznia. Dyrektor Delegatury we Włocławku Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Pani Małgorzata Kowalczyk-Przybytek podkreśliła, że szkoły ćwiczeń mają szansę stać się głównymi ośrodkami rozwoju myśli edukacyjnej w kontekście wzmacniania kompetencji zawodowych nauczycieli oraz wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami wiodącymi a szkołami wspierającymi. Rodzi to duży potencjał dla wszystkich zainteresowanych rozwijaniem oświaty, szczególnie na terenie ziemi kujawsko-dobrzyńskiej, posiadającej bogate tradycje edukacyjne.

Agnieszka Pietryka reprezentująca Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, w czasie prezentacji „Edukacyjna przygoda ze szkołą ćwiczeń – od modelu do praktyki szkolnej” przedstawiła główne założenia modelu szkół ćwiczeń oraz nawiązała do projektów już zrealizowanych, które mogą stać się wsparciem w początkowym etapie działań nowo powołanych szkół ćwiczeń.

O kompetencjach kluczowych opowiedział Pan Sławomir Waśniewski, reprezentujący Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi. Wykład „Wykorzystanie kompetencji kluczowych w praktyce” odnosił się do kształtowania kompetencji ponadczasowych, które zapewnią uczniom odnalezienie się na dynamicznie rozwijającym się rynku pracy.

Dyrektorzy szkół wiodących: Pani Sylwia Jasińska – Dyrektor Zespołu Szkół w Kowalu oraz Pan Jan Kobiela – Dyrektor Zespołu Szkół w Lubrańcu zaprezentowali szkoły w kontekście zasobów oraz ich potencjału rozwojowego jako szkół wiodących.

Konferencja stała się okazją do zaprezentowania wizji oświaty w środowisku lokalnym poprzez realizację projektu Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego

realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Edukacji Narodowej od września 2020 r.

W projekcie udział biorą dwie szkoły wiodące oraz siedem szkół wspierających.

Szkoły wiodące:

  • Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Kowalu
  • Liceum Ogólnokształcące im. Franciszka Becińskiego w Lubrańcu

Główny cel projektu to:

  • Przygotowanie szkoły do pełnienia roli szkoły ćwiczeń dla nauczycieli i studentów.
  • Przygotowanie pracowni (matematycznej, przyrodniczej, językowej, informatycznej)
    i podniesienie kompetencji nauczycieli

Cel szczegółowy projektu

Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wsparcia szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzn. transversal skills, niezbędnych na rynku pracy obejmujących umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętności rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego  podejścia do ucznia.

Ostatnia aktualizacja: 30 grudnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa