Nauczanie skoncentrowane na uczniu: It Starts with the Syllabus: Practical Steps to Learner – Centered Classes

Zapraszamy nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych oraz nauczycieli języka angielskiego na webinarium, które organizujemy dzięki wspólnej inicjatywie ambasady Stanów Zjednoczonych i Konsulatu USA w Krakowie.

Poprowadzi je trenerka i ekspertka w zakresie nauczania języka angielskiego –  Willow Barnosky, która posiada bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej. Prowadziła zajęcia na uniwersytetach i w kolegiach w wielu krajach (m.in. USA, Japonia, Płd. Korea); współpracuje z Departamentem Stanu w zakresie edukacji językowej, prowadzi zajęcia i seminaria dla studentów w Polsce (Uniwersytet Rzeszowski i Opolski).

Webinarium prowadzone będzie w języku angielskim.
Termin: 23.11.2020 r. w godzinach 18.0019.30

Zgłoszenia przyjmowane są przez system rekrutacji ORE – do 22.11.2020 r. gdzie zamieszczone są: program szkolenia, biogram prelegentki i inne informacje szczegółowe.

Ostatnia aktualizacja: 9 listopada 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa