Szkolenie blended learning „Nauczyciel szkoły ćwiczeń w dobie nauczania zdalnego” – II edycja

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Ze względu na duże zainteresowanie tematyką pracy szkół ćwiczeń w kontekście nauczania zdalnego, zapraszamy do udziału w kolejnej edycji szkolenia blended learning „Nauczyciel szkoły ćwiczeń w dobie nauczania zdalnego”.

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych rozwiązań dydaktycznych wspierających wdrożenie Modelu Szkół Ćwiczeń oraz doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie kompetencji przydatnych w realizacji kształcenia w trybie zdalnym.

Adresatami szkolenia jest kadra pedagogiczna szkół ćwiczeń oraz nauczyciele, nauczyciele akademiccy i pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli zainteresowani działalnością szkół ćwiczeń w zakresie kompetencji przydatnych do realizacji kształcenia w trybie zdalnym.

Szkolenie odbędzie się w następujących terminach:

  • sesje na platformie e-learningowej: 7 do 20 października 2020 r.;
  • szkolenie on-line na platformie ClickMeeting: 22 do 23 października 2020 r.

Treści kształcenia obejmują następujące zagadnienia:

  • uporządkowanie wiedzy na temat podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem szkół ćwiczeń, podstaw prawa autorskiego i zasad korzystania z e-zasobów;
  • przegląd e-zasobów przydatnych w edukacji szkolnej;
  • poznanie metod rozwijania kompetencji badawczych uczniów;
  • doskonalenie umiejętności doboru form i metod pracy do możliwości poznawczych uczniów;
  • praktyczna umiejętność zaprojektowania oraz przeprowadzenia lekcji (lub zajęć obejmujących kilka jednostek lekcyjnych) przy wykorzystaniu narzędzi TIK, do realizacji w trybie zdalnym.

Rekrutacja od 7 do 15 października 2020 roku do godz. 16.00.

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza elektronicznego w serwisie szkolenia.ore.edu.pl

Szczegóły, zapisy oraz sylabus szkolenia dostępne są na stronie szkoleń ORE

O zakwalifikowaniu decydować będzie aktywny udział w działalności szkół ćwiczeń oraz kolejność zgłoszeń. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń Uczestnicy otrzymają drogą mailową zaproszenia do udziału w kursie wraz z instrukcją logowania na platformie e-learningowej ORE (e‐kursy.ore.edu.pl).

Ostatnia aktualizacja: 8 października 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa