Język edukacji szkolnej a nauka przedmiotu – Rozwijanie świadomości językowej na lekcjach przedmiotowych

Zapraszamy na kolejne szkolenie organizowane w ramach współpracy z Europejskim Centrum Języków Nowożytnych w Grazu. Bieżąca edycja, prowadzona w trybie hybrydowym, skierowana jest do nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych prowadzących szkolenia doskonalenia zawodowego dotyczące nauczania dwujęzycznego oraz do nauczycieli szkół podstawowych realizujących edukację dwujęzyczną.

Szkolenie prowadzone będzie w języku angielskim – wymagana znajomość języka angielskiego – co najmniej poziom B2.

Organizacja szkolenia obejmuje pracę własną, asynchroniczną na platformie e-learningowej, polegającą na wykonaniu zadań zaplanowanych przez trenerów oraz uczestnictwie w dwóch warsztatach w dniach 29.10.2020 (8:45–16:30) i 17.12.2020 (13:15–17:30).

Szczegółowe informacje, program szkolenia i zapisy.

Ostatnia aktualizacja: 2 października 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa