Nauczanie języka angielskiego poprzez treści przedmiotowe: Content Based Instruction – the Real Deal

Zapraszamy nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych oraz nauczycieli języka angielskiego na webinarium, które organizujemy dzięki wspólnej inicjatywie ambasady Stanów Zjednoczonych i Konsulatu USA w Krakowie.

Poprowadzi je trenerka i ekspertka w zakresie nauczania języka angielskiego –  Willow Barnosky, która posiada bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej. Prowadziła zajęcia na uniwersytetach i w kolegiach w wielu krajach (m.in. USA, Japonia, Płd. Korea); współpracuje z Departamentem Stanu w zakresie edukacji językowej, prowadzi zajęcia i seminaria dla studentów w Polsce (Uniwersytet Rzeszowski i Opolski).

Webinarium prowadzone będzie w języku angielskim.
Termin: 28.09.2020 r. w godzinach 17.3019.00

Zgłoszenia przyjmowane są przez system rekrutacji ORE – szkolenia.ore.edu.pl do 25 września, gdzie zamieszczone są: program szkolenia, biogram prelegentki i inne informacje szczegółowe.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 11 września 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa