Cyfrowe Portfolio – korzystanie z informacji

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

Zapraszamy na kolejną edycję kursu Cyfrowe Portfolio – korzystanie z informacji.

Szkolenie e-learningowe przeznaczone jest dla doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów i wszystkich nauczycieli, którzy chcą podnieść swoje kompetencje z zakresu korzystania z informacji.

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności związanych z poruszaniem się w cyfrowym świecie informacji – tj. dostępem, wykorzystywaniem i krytycznym przetwarzaniem informacji z wykorzystaniem narzędzi informacyjno-komunikacyjnych.

Treści kształcenia obejmują cztery części:

  1. Identyfikowanie źródeł informacji i rozumienie ich specyfiki i użyteczności.
  2. Celowego używania tych źródeł do wyszukiwania konkretnych informacji.
  3. Krytycznej analizy jakości zdobytych informacji.
  4. Wykorzystywania zdobytych informacji przez przetwarzanie do własnych celów osobistych lub zawodowych.

Szkolenie realizowane będzie od 15.05.2020 r. do 15.07.2020 r.

Ostateczny termin zapisów – 29.05.2020 r.

Osoby uczestniczące w szkoleniu mogą w wybranym przez siebie tempie realizować treści kształcenia i zaliczać zadania sprawdzające.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

Rejestracja na szkolenie za pomocą formularza elektronicznego.

Ostatnia aktualizacja: 7 maja 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa