Cyfrowe Portfolio – Język algorytmów

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

Zapraszamy na kolejną edycję kursu Cyfrowe Portfolio – Język algorytmów.

Szkolenie e-learningowe przeznaczone jest dla doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów oraz  pozostałych nauczycieli wykorzystujących lub zamierzających wykorzystywać elementy myślenia algorytmicznego w dydaktyce nauczanego przedmiotu. W szczególności zachęcamy do udziału nauczycieli informatyki, matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia, chemia, fizyka, geografia).

Celem szkolenia jest wsparcie merytoryczne nauczycieli w rozwijaniu kompetencji z zakresu:

  • kształcenia logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji;
  • programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera, a także innych urządzeń cyfrowych;
  • wykorzystania metodyki kształcenia informatycznego do rozwiązywania problemów

Szkolenie realizowane będzie od 15.05. 2020 r. do 25.06.2020 r.

Ostateczny termin zapisów – 29.05.2020 r.

Osoby uczestniczące w szkoleniu mogą w wybranym przez siebie tempie realizować treści kształcenia i zaliczać zadania sprawdzające.

Rejestracja na szkolenie za pomocą formularza elektronicznego.

Ostatnia aktualizacja: 7 maja 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa