Materiały szkoleniowe dla doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów

Informujemy, że materiały szkoleniowe dotyczące wdrażania podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych dostępne są dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących szkolenia dla nauczycieli w swoich regionach.

Osoby zainteresowane pobraniem linku do ww. materiałów prosimy o kontakt mailowy: anna.aleksandra.wesolowska@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 10 marca 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa