Szkolenie w ramach wspierania edukacji dwujęzycznej „Nauczanie na rzecz międzyprzedmiotowego uczenia się” – relacja

Uczestnicy wraz z trenarami
Uczestnicy wraz z trenarami

W dniach 5–6.12.2019 r. w Ośrodku Szkoleniowym w Sulejówku odbyły się warsztaty dotyczące edukacji dwujęzycznej realizowanej z wykorzystywaniem metody CLIL. Warsztaty zorganizowano w ramach współpracy z Europejskim Centrum Języków Nowożytnych (ang. ECML) w Grazu.

Dunja Chamberlain i Frederic Taveau – pracownicy szkoły międzynarodowej w Genewie i trenerzy współpracujący z ECML, poprowadzili warsztaty na temat: A Pluriliteracies Approach to Teaching for Learning, do których przygotowali obszerny zestaw materiałów dla uczestników.

Uczestnikami szkolenia byli nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni i nauczyciele języka angielskiego oraz innych przedmiotów nauczanych w systemie dwujęzycznym.

Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia teoretyczne związane z metodą CLIL oraz szeroki wachlarz ćwiczeń praktycznych ilustrujących jej zastosowanie w codziennej pracy dydaktycznej. Uczestnicy mogli wymienić się doświadczeniem w nauczaniu dwujęzycznym, przykładami dobrej praktyki oraz poznać techniki pracy wspomagające głębokie nauczanie i wpływające na efektywność nauczania.

Na spotkaniu obecna była również Małgorzata Szybalska, radca generalny w MEN w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji.

Praca w grupach
Prezentacja założeń metody CLIL
Trenerzy prowadzący warsztaty
Uczestnicy wraz z trenarami
Zajęcia warsztatowe

Ostatnia aktualizacja: 12 grudnia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa