Nauczanie języka i przedmiotu w klasach dwujęzycznych

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

Seminarium doskonalące z elementami językowymi dla nauczycieli języka niemieckiego uczących w oddziałach dwujęzycznych oraz dla nauczycieli przedmiotów planujących uczyć w oddziałach dwujęzycznych  z językiem niemieckim  z Warszawy i okolic.

Seminarium obejmuje cykl szkoleń weekendowych – 6 spotkań weekendowych (sobota, niedziela) w formie modułów. Każdy moduł składa się z części metodyczno-dydaktycznej  i części językowej. Część metodyczno-językowa skierowana jest do nauczycieli języka niemieckiego oraz do nauczycieli przedmiotów planujących uczyć w oddziałach dwujęzycznych. W ramach tej części przybliżona zostanie także metodyka  nauczania przedmiotu w języku obcym. Część językowa skierowana jest wyłącznie  do nauczycieli przedmiotów. Od nauczycieli przedmiotów wymagana jest podstawowa znajomość języka niemieckiego na poziomie A1.1. W ramach szkolenia nauczyciele przedmiotu zakończą część językową na poziomie A1.2. Nauczyciele przedmiotu, którzy pomyślnie zakończą szkolenie w Warszawie, będą mogli otrzymać stypendium na miesięczny kurs językowy w wybranym Goethe-Institut na terenie Niemiec.

Organizatorzy: Goethe-Institut i ORE

Data: 6 spotkań weekendowych od 2 listopada 2018 do 16 grudnia 2018

Miejsce: Goethe-Institut w Warszawie (ul. Chmielna 13 A)

Grupa docelowa: nauczyciele języka niemieckiego z oddziałów dwujęzycznych  oraz nauczyciele przedmiotów planujący uczyć w języku niemieckim

WAŻNA UWAGA: prosimy o zgłaszanie w tandemach: z każdej szkoły nauczyciel języka niemieckiego  i nauczyciel przedmiotu (z jednej szkoły można zgłosić więcej niż jeden tandem)

Język szkolenia: język polski

Termin przesyłania zgłoszeń: 22.10.2018

Adres do przesyłania zgłoszeń: Iwona.Kuczkowska@goethe.de

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc może się zdarzyć, ze nie wszystkie zgłoszenia zostaną przyjęte. Zakwalifikowane osoby otrzymają w terminie późniejszym dokładny program szkolenia. Na zakończenie szkolenia będą przyznawane uczestnikom certyfikaty.

Logotypy: Auswärtiges Amt, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Goethe Institut, Deutsch Kompetent

Ostatnia aktualizacja: 15 października 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa