„Miejsce i rola szkoły ćwiczeń w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli” – spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Uczestnicy spotkania podczas ćwiczenia integrującego grupę.
Uczestnicy spotkania podczas ćwiczenia integrującego grupę.

W dniach 9–10 lipca 2018 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne „Miejsce i rola szkoły ćwiczeń w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli”. Celem spotkania było przeprowadzenie dyskusji oraz warsztatów dotyczących praktycznego wdrożenia „Modelu szkoły ćwiczeń” do systemu doskonalenia zawodowego oraz systemu kształcenia nauczycieli z wykorzystaniem wniosków i rekomendacji z pilotażu prowadzonego w województwie mazowieckim.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych, pracownicy kuratoriów oświaty, organów prowadzących szkoły, szkół wyższych, dla których tematyka tworzenia i funkcjonowania szkół ćwiczeń jest ważnym elementem systemu edukacji i szkolnictwa wyższego w Polsce.

Uczestnicy spotkania podczas ćwiczenia integrującego grupę.
Przedmioty wizualizujące potrzeby uczestników spotkania na zarysie mapy Polski
Przykład gałązki logicznej zbudowanej przez uczestników
Ewaluacja spotkania z wykorzystaniem narzędzia "gadająca podłoga"

Ostatnia aktualizacja: 18 lipca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa