Szkolenie „Eksperyment – nauczanie przez odkrywanie”

fot.fotolia.ocm
fot.fotolia.ocm

Zapraszamy na dwie edycje szkolenia metodycznego blended-learning „Eksperyment – nauczanie przez odkrywanie. Wykorzystanie metody IBSE – dociekania naukowego i metody badawczej” organizowanego przez Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych. Jest ono skierowane do osób z uprawnieniami do nauczania przedmiotów przyrodniczych zatrudnionych jako nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli oraz nauczyciele przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia, chemia, fizyka, geografia).

Celem szkolenia jest:

  • upowszechnienie eksperymentów i doświadczeń przyrodniczych jako głównej strategii uczenia przedmiotów przyrodniczych i kształcenia myślenia naukowego;
  • pomoc nauczycielom w przeprowadzeniu eksperymentu naukowego, uwzględniającego wszystkie jego etapy: od postawienia tezy do analizy i prezentacji uzyskanych wyników;
  • poznanie dobrych praktyk nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz kształtowania myślenia naukowego;
  • uświadomienie, że nauczyciele nie mogą dłużej pełnić funkcji nieomylnego i wszechwiedzącego guru, a raczej powinni stawać się tutorami wspomagającymi dzieci w tworzeniu ich własnych zasobów wiedzy.

Terminy szkolenia:

  • I edycja 1–19 sierpnia 2018 r.
  • II edycja 3–23 września 2018 r.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie szkolenia.ore.edu.pl do dnia 27 lipca (I edycja) i do 31 sierpnia 2018 r (II edycja).

Ostatnia aktualizacja: 18 czerwca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa