„Uczniowie migrujący w polskiej szkole”

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli konsultantów, specjalistów, doradców metodycznych (historii, biologii, matematyki, fizyki, chemii, geografii, języka polskiego, nauczania wczesnoszkolnego) oraz przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli  do współpracy w ramach projektu „Uczniowie migrujący w polskiej szkole”.

Celem projektu jest:

  1. powołanie sieci koordynatorów regionalnych – zespołu 16 ekspertów wspomagających pracę szkół podstawowych w zakresie wsparcia ucznia z doświadczeniem migracji;
  2. przeszkolenie 160 liderów szkolnych projektu (dyrektorów, nauczycieli szkół podstawowych) do realizacji zagadnień w zakresie pracy z uczniami z doświadczeniem migracji w oparciu o materiały edukacyjne oraz zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.

Zadania koordynatora regionalnego:

  1. udział w jednym 24-godzinnym szkoleniu doskonalącym kompetencje koordynatora projektu z zakresu pracy z uczniami z doświadczeniem migracji, które odbędzie się w dniach 22–24 czerwca 2018 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku;
  2. przygotowanie teoretyczno-metodyczne zespołu 10 liderów szkolnych projektu (dyrektorów, nauczycieli szkół podstawowych) do realizacji zagadnień z zakresu pracy z uczniami z doświadczeniem migracji w oparciu o przygotowane publikacje i materiały edukacyjne w okresie 2 lipca – 30 listopada 2018 r. (min. 6 dydaktycznych);
  3. wypełnienie dziennika i przygotowanie sprawozdania po zakończeniu szkolenia.

Zadania w ramach projektu „Uczniowie migrujący w polskiej szkole” będą realizowane na podstawie umowy o współpracy zawartej między Ośrodkiem Rozwoju Edukacji a koordynatorem regionalnym.

Formularz zgłoszeniowy

Kontakt:
Marina Warsimaszwili
e-mail: marina.warsimaszwili@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 20

 

Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa