„Język obcy jako narzędzie wspierające doskonalenie zawodowe migrantów”

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ang. ECML) w Grazu ogłasza nabór na bezpłatne warsztaty, które odbędą się w siedzibie Centrum w dniach 23–24 października 2018. Celem warsztatów „Język obcy jako narzędzie wspierające doskonalenie zawodowe migrantów” jest doskonalenie zawodowe edukatorów/trenerów/praktyków zajmujących się działaniami wspierającymi rozwijanie umiejętności językowych dorosłych migrantów oraz przedstawicieli mniejszości etnicznych, ze szczególnym uwzględnieniem niskowykwalifikowanych pracowników.

Warsztaty kierowane są do edukatorów/trenerów/nauczycieli zajmujących się:

  • nauczaniem dorosłych języka obcego,
  • szkoleniem zawodowym dorosłych,
  • nauczaniem dorosłych języka obcego zawodowego,
  • badaniami na temat rozwijania umiejętności językowych w obszarach zawodowych

oraz:

  • decydentów w obszarze krajowej polityki pracy,
  • specjalistów ds. rynku pracy,
  • przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych.

Wymagana dobra znajomość języka angielskiego lub francuskiego.

Informacje szczegółowe dotyczące warsztatów, terminów oraz refundacji kosztów uczestnictwa dostępne w załącznikach – w językach angielskim i francuskim.

Zgłoszenia proszę kierować do punktu kontaktowego ECML na adres elzbieta.witkowska@ore.edu.pl do 25 maja 2018. Spośród osób, które złożą swoją aplikację, zostanie wybrana jedna, najpełniej spełniająca wymagania opisane przez ECML.

Załączniki:

 

 

Ostatnia aktualizacja: 28 marca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa