Seminarium dotyczące wielojęzyczności i wielokulturowości

W imieniu Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych (ECML) zapraszamy nauczycieli i osoby zainteresowane tematyką wielojęzyczności i wielokulturowości na seminarium, które odbędzie się w Grazu w dniach 13-14 grudnia 2017. W trakcie tego wydarzenia omawiane będą wartości i korzyści płynące z realizacji projektów (w tym FREPA) inicjowanych pod auspicjami ECML.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnik pokrywa koszty dojazdu i pobytu w Grazu.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się w załączniku poniżej.

 

Rejestracja

Załączniki:

Programme (EN)
Programme (FR)
Informacje o seminarium, j.angielski
Informacje o seminarium, j.francuski

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa