Warsztaty ECML w Grazu

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECJN) w Grazu ogłasza nabór na warsztaty dotyczące rozwijania świadomości językowej w nauczaniu przedmiotowym. 

Warsztaty skierowane są do:

  • nauczycieli pracujących z uczniami w wieku 12–13 lat,
  • trenerów i dyrektorów szkół,
  • osób odpowiedzialnych za tworzenie programów edukacyjnych dla imigrantów,
  • nauczycieli języków obcych pełniących rolę mentora nauczycieli przedmiotowych.

Informacje szczegółowe dotyczące warsztatów, terminów oraz refundacji kosztów uczestnictwa dostępne w załącznikach – w językach angielskim i francuskim.

Termin zgłoszenia uczestnictwa do punktu kontaktowego w ORE upływa 28 sierpnia  2017. Spośród osób, które złożą swoja aplikację, zostanie wybrana jedna, najpełniej spełniająca wymagania opisane przez ECJN.

Zgłoszenia w formie elektronicznej na zamieszczonym poniżej formularzu proszę kierować na adres mailowy:

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy
Opis warsztatów, język angielski
Zaproszenie do uczestnictwa, język angielski
Zaproszenie do uczestnictwa, język francuski.pdf

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa